DepTraiVN.Com - Blue Men nổi tiếng về các Album ảnh khỏa thân nóng bỏng của các người mẫu nam, nhưng những bức ảnh khỏa thân như thế được chụp nghệ thuật chứ không mang tính chất khiêu dâm, đồi trụy. Album Blue Men mà deptraivn.com giới thiệu lần này mang phong cách như thế.
 
Lên