DepTraiVN.ComOscar đến từ Hong Kong, và hiện tại anh đang sinh sống là làm huấn luyện viên thể hình cá nhân tại đó. Ngoài công việc huấn luyện viên thể hình Oscar còn làm người mẫu ảnh nghiệp dư cho một số tạp chí thời trang...


 
Lên