DepTraiVN.Com - Cao Lâm Phong sinh năm 1990, Hiện đang sinh sống tại Vũng Tàu quê quán tại Sóc Trăng. Cao Lâm Phong tham gia vào Công ty đào tạo người mẫu Venus năm 2012. Nghề nghiệp hiện nay người mẫu tự do...


 
Lên