DepTraiVN.Com - Tên đầy đủ : Jirayu Laongmanee ( จิ รา ยุ ละออง มณี )
Nickname : Kao ( เก้า )
Ngày sinh : ngày 29 tháng 10 năm 1995
Chiều cao : 178 cm
Sở thích: Bóng đá, chơi bass

Học vấn: Đại học Srinakharinwirot ) .
Instagram : @ kaojirayu_9
Bộ phim đã tham gia:

  1. Legend of King Naresuan (2007)
  2. Legend of King Naresuan 2  (2007)
  3. Love of Siam (2007)
  4. Bittersweet Boydpod (2008)
  5. Phobia 2 (2009)
  6. Love Julinsee (2011)
  7. Suckseed (2011)
  8. Seven Something (2012)


 
Lên