DepTraiVN.Com - Thiên Siro là một PT-Gymmer và là người mẫu tự do đến từ Đồng Nai, Việt Nam. Thiên Siro có chiều cao 1M75, số đo ba vòng: 106 - 80 - 100.


 
Lên