DepTraiVN.Com - Ken hiện đang là huấn luyện viên thể hình, bộ hình thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Nice People Photography.
 
Lên