wWw.DepTraiVN.Com | Chuyên trang trai đẹp - SUSUMU đến từ Nhật Bản, thành tích đạt được: giải bạc Muscle Gate 2022 Chiba hạng 75kg , giải đồng JBBF2022 Tokyo Novice hạng 75kg, giải vàng Muscle Gate 2021 hạng 75kg.
- Nghề nghiệp: Gymer, Model, Dancer.
 
Lên