wWw.DepTraiVN.Com | Chuyên trang trai đẹp - Quốc Việt hiện, huấn luyện viên cá nhân, vận động viên thể hình, người mẫu ảnh. Anh đoạt rất nhiều giải thưởng thể hình như: 
- Top 5 hạng mục Classic 1m65 giải Đại hội tỉnh Đồng Nai 2022
- Top 5 hạng mục 60kg giải Đại hội tỉnh Đồng Nai 2022
- Top 20 ngôi sao PT - PT Star 2020
- Chứng nhận của Nabba/WFF 2020 và nhiều giải thưởng, chứng nhận khác.
 
Lên