DepTraiVN.Com和助 Wasuke đến từ tỉnh Nagoya, Nhật Bản. Hiện anh đang là một vũ công, một nhà huấn luyện viên thể hình kiêm luôn nghề người mẫu ảnh, chụp cho tạp trí Nhật và nước ngoài.
Anh đặt ra cho mình khẩu hiệu "Never Full" có nghĩa là "không bao giờ là đủ" để bắt mình luôn luôn phấn đấu trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
 
Lên