DepTraiVN.Com - Lee là một động viên đến từ Đài Loan. Ngoài ra anh còn là người mẫu ảnh tự do.
 
Lên