DepTraiVN.Com - Vũ Hoàng Thắng đến từ Ninh Bình. Là huấn luyện viên thể hình, Siêu Mẫu Thể Hình Việt Nam, chủ phòng Gym Hoang Thang hoành tráng.
 
Lên