DepTraiVN.Com - VIC CHANG, đến từ Đài Loan đại lục. Sinh ngày 04/12/1989 là người thuộc giới tính thứ 3.
 
Lên