DepTraiVN.Com - Ravenyu, sinh ra và lớn lên tại Hong Kong, Trung Quốc. Là một Designer tại Đài Bắc (Đài Loan)
 
Lên