DepTraiVN.Com - Pinky tên thật là Nguyễn Quốc Huy. Nghề nghiệp: PT Gym chuyên nghiệp và là người mẫu tự do, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh.
 
Lên