DepTraiVN.Com - Brock Nguyễn đến từ Thành Phố Hồ Chí Minh, hiện đang là vận động viên, huấn luyện viên kiêm người mẫu thể hình. Ngoài thể hình, anh còn là một vũ công khá ấn tượng.
 
Lên