DepTraiVN.Com - Bhone Hein Kyaw, là một gymmer người Myanmar. Anh sinh năm 1996, thích thể thao, bóng đá và đặc biệt là tập Gym.
 
Lên