DepTraiVN.Com - Chan Than San có tên tiếng Việt là Trần Thanh Sơn sinh năm 1988. Không bó hẹp sự nghiệp là một hot boy, Chan Than San tấn công thị trường giải trí Thái Lan đến Trung Quốc. Thậm chí tên tuổi của anh còn được đặt ngang các ngôi sao nổi tiếng khác như Dương Mịch, Chung Hân Đồng... 
Lên