DepTraiVN.Com - Biển là một trong những đề tài được nhiều nhiếp ảnh gia lựa chọn để làm nổi bật bộ ảnh nghệ thuật của mình và đây là một trong những bộ ảnh đó. 
Lên