DepTraiVN.ComChinnakorn Saukaew (Bigbank) hiện đang là người mẫu cho các tạp chí ThaiLand và thương hiệu Calvin klien. Hiện tại Chinnakorn đang sinh sống và làm việc tại London Anh Quốc.
 
Lên