DepTraiVN.Com - Tưởng Ngọc Minh, sinh ngày 28/12/1991 tại Hà Nội. Ngọc Minh nghề nghiệp chính là một kĩ sư sửa chữa điện thoại, anh chàng này vẫn theo đuổi đam mê nghệ thuật với công việc, người mẫu và dancer... 
Lên