DepTraiVN.Com - Ashita Xu Charmchamrat sinh ra, lớn lên và làm việc tại thủ đô Băng Cốc, Thái Lan. Ashita Xu Charmchamrat sở hữu thể hình cân đối, khuôn mặt nam tính, mạnh mẽ. Chuẩn mực của một người mẫu chuyên nghiệp.

Ngày sinh: 12 Tháng 10
Nghề nghiệp: Người mẫu


 
Lên