DepTraiVN.Com - 杜宇 - Du Yu, nghề nghiệp người mẫu, anh cao 1m88, chỉ số đo 3 vòng như sau: vong ngực 102cm, vòng eo 78cm,  vòng mông 96cm.

 
Lên