DepTraiVN.Com - Jeison Monsalve biệt danh Killer sinh ngày 24 Tháng 6 năm 1991, hiện đang sinh sống và làm việc tại Medellín, Colombia. Nghề nghiệp người mẫu ảnh

 
Lên