DepTraiVN.Com - Liangliang sinh ngày 22 tháng 12 năm 1991. Hiện nay đang sinh sống tại quận Hoàng Phố, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Nghề nghiệp người mẫu ảnh


 
Lên