DepTraiVN.Com - Xian Lim nghề nghiệp diễn viên, người mẫu, ca sỹ. Anh sinh ngày 12 tháng 7 năm 1989 tại San Francisco, California, Hoa Kỳ, người gốc Trung Quốc - Philippines. Xian Lim có chiều cao lý tưởng 1,87 m

 
Lên