DepTraiVN.Com - Luu Brothers: 3 anh em nhà họ Lưu (gồm Mark, Charles & Lance) được sinh ra và lớn lên ở Toronto, Canada. Cả 3 người đều gốc Trung Quốc và Việt Nam. Anh em lưu đã làm việc trong lĩnh vực phim ảnh và phương tiện truyền thông kể từ năm 2006 và tham gia 2 bộ phim lớn là Pacific Rim và the Wei Tang Clan.

 
Lên